HISTORIK

Prodoor Sverige grundades 2010 av Daniel Cederlund i Hägersten, Stockholm. Verksamheten bedrevs till en början från det lilla kontoret på Fastlagsvägen 28, Hägersten & i de mindre lager-utrymmena i Sundbyberg. Affärsidén var att skapa Sveriges säkraste och mest ljudisolerande säkerhetsdörrar för lägenheter, hus & hem.

Under 2010 introducerades de första säkerhetsdörrarna med kassaskåpslåset Mottura 52783, och Prodoor-dörren var ett faktum. Företaget växte snabbt i och med gediget arbete 24 timmar om dygnet och även pga den växande inbrottsproblematiken kring Stockholm och dess förorter.

Företaget drevs med 5 anställda och inhyrda montörer fram till Oktober 2011 då bolaget omvandlades till, Prodoor Säkerhetsdörrar Sverige AB.

Vårt fokus på att alltid leverera säkra dörrar som står emot inbrottsförsök med god marginal har alltid varit ledordet i vår organisation.

Skantz Säkerhet AB Och Prodoor Säkerhetsdörrar Sverige AB fusionerades ihop och blev ett och samma bolag 2014 med Daniel Cederlund och Fredrik Skantz som bolagsägare.

År 2014 togs montage och installationsdelen in i företaget varpå egna montörer anställdes & nya montagefordon köptes in. Produktionstakten utökades och våra säkerhetsdörrar utvecklades i samarbete med Polisen.

År 2015 påbörjade 5 nya säljare och montörer sina anställningar hos Prodoor i Stockholm och Malmö. Som ett led i att fortsätta vara den självklara leverantören av brand & säkerhetsdörrar så togs även säkerhetsytterdörrar, med U-värde samt fler olika säkerhetsdörrar in i sortimentet.

Under 2016 har vi utökat vår personalstyrka ytterligare med professionella medarbetare, både på montage-sidan och inom administration & försäljning. Detta för att på bästa möjliga sätt möta framtidens krav på oss som säkerhets-leverantör.

Kontakta oss