Miljö och kvalitet

Vi värnar om miljön och kvalitet. Vårt arbete ska inte inverka negativt på människa eller natur. Därför arbetar vi aktivt för att inte slösa på jordens resurser. Vi minimerar användningen av miljönegativa produkter samt källsorterar avfall och återvinner material. För att fördjupa och öka kunskapen om material, processer och deras inverkan på människa och miljö utbildar vi kontinuerligt vår personal. Vi strävar även att i samverkan med våra kunder utveckla och förbättra miljön.

Kontakta oss
close slider